Tambur cetvel, Saat model indikatör

Saat model numaratör Skala ayarlamalarını üzerindeki skala ibreleri takip edilerek belirlenir..