top of page

Dijital numaratörler

Dijital pozisyon numaratörü / indikatör

Model OBD30-1

Dijital pozisyon numaratörü OBD30-1

  Doğrusal ve açısal hareketleri bir ünitenin hareket kabiliyetini ölçmek için tasarlanmış bir dijital pozisyon göstergesi cetvelidir.  Bu dijital numaratör sayaçlar, örneğin mekanik olarak hazırlanmış ünitenin dişli mil hatve aralık ölçüsüne göre seçilerek dişli mile bağlanır ve diğer parçanın ilerlemesini (mm ) cinsinden gösterir, Ürünü seçerken, numaratörün bir turda hareket sayısını sağlayan dişli milin diş hatve adımına göre belirlenir ve sonuç olarak hareketli birimin ilerleme ölçüm değeri sayısal olarak (mm) cinsinden numerik ekranı üzerinden okunur.. Diğer bir anlatımla bildiğimiz normal bir mengenenin miline takıldığını düşünürsek mengene milini çevirdiğimizde her turda mengenenin kaç mm açıldığını ve kapandığını ölçü olarak görmüş oluruz,  

bottom of page