top of page

Mekanik numaratör sayıcılar

Mekanik pozisyon numaratörü / indikatör

Mekanik Numaratör OB14

4 digit / Çap Ø 14 mm

Mekanik Numaratör OB20

5 digit / Çap Ø 20 mm

Mekanik Numaratör OB30

5 digit / Çap Ø 30 mm

Mekanik pozisyon numaratörleri / indikatörler

 Doğrusal ve açısal hareketli olan parçaları içeren bir ünitenin hareket kabiliyetini ölçmek için tasarlanmış bir pozisyon göstergesi cetveldir.  Bu mekanik numaratör sayaçlar, örneğin mekanik olarak hazırlanmış ünitenin dişli mil hatve aralık ölçüsüne göre seçilerek dişli mile bağlanır ve diğer parçanın ilerlemesini (mm ) cinsinden gösterir, Ürünü seçerken, numaratörün bir turda hareket sayısını sağlayan dişli milin diş hatve adımına göre belirlenir ve sonuç olarak hareketli birimin ilerleme ölçüm değeri sayısal olarak (mm) cinsinden numerik ekranı üzerinden okunur.. Diğer bir anlatımla bildiğimiz normal bir mengenenin miline takıldığını düşünürsek mengene milini çevirdiğimizde her turda mengenenin kaç mm açıldığını ve kapandığını ölçü olarak görmüş oluruz,  mekanik sayaç numaratörler olarak 14-20-30 mm'lik delik çaplarıyla 3 farklı modeli vardır.

bottom of page