top of page

Mekanik darbe sayıcı

Model UPgreen

Mekanik sayıcı darbe çarpma temas kollu numaratör tur sayıcı resetli

Mekanik darbe sayıcısı UPgreen

Sayma aralığı
Reset özelliği
Pencere yönü 
Digit hane sayısı 
Max sayım hızı 
Paket adedi 
Boyutlar
Gövde
Çalışma sıcaklığı
Ağırlık

: 0 ~ 99999

: Var - Çevirmeli düğme

: Üste konumlandırma

: 5 haneli

: 600 rpm

: 1 kutu 1 adet

: 64 x 38 x 38mm

: Plastik ve metal

: -20 ° C ~ 80 ° C

: yaklaşık 50gr

Mekanik darbe sayıcı numaratör  MDS

 

CIRCIR,ÇAPRMA,TEMAS,DEVRİM VE DOĞRUDAN SAYAÇ MODELİ

Mekanik sayaç Serisi küçük boyutlu cırcır sayacı olarak 4 - 5 veya 6 haneli istenebilir ve hane büyüklüğü 4.4 x 2.8mm ebatlarındadır.         Sayaç sağ şaftı giriş mili mandalı ile hareketi alarak sayım yapar ve reset düğmesi ile sıfırlanarak tekrar sayım başa alınabilir Çarma çevrim Kolunun her biri 40 ° ~ 45 ° lik temas ve çaprma şeklinde çalıştırılması ile 1 sayısını ekler ve sayımı gerçekleştirir. Hız Sayısı: 200 ~ 500 sayım / dakikada, Sayaç milinin her tam hareketi devrim sayımı için 1 sayısını ekler. Hız sayımı max : 600 devir / dakikada, Sayaç Milinin her tam devrimi (1 sayımı / 1/10 şaft devri) 10 ekler, Devrim sayacı ve El Sayacı olarak, mandal kola çapma veya temas ile çekerek hareket ettirilen bir düzenek ile numaratörün sayım yapılması sağlanmış olur. Makina ve uygulanacak alanlarda sayıcı numaratör olarak kullanılabilir. Örneğin; Baskı makinalarında, Plastik kalıp sayımı için, Mekanik sayımı otomatik olarak elde etmek ve kayıtların sayısını kontrol etmek için, sayım uygulamaları için, genel basın, İplik, Presler, Büyük baskı makineleri için sürgülü sistemlerde ölçek sayıcı numaratör, Kalıp bakım sayısını ayarlayabilirsiniz Gerçek dijital yönetim yapmış olur ve bu devrimi sayıcı numaratör olarak verimli bir şekilde kullanmış olursunuz

Mekanik darbe sayıcı tanıtımı - VİDEO

Mekanik adet sayıcı - resimler  
Diğer göstergeleri
pilli doğrusal pozisyon gösterge
Pilli Pozisyon Göstergesi OBPD
linear position indicator display
açısal ölçüm göstergesi
Adet tur sayıcı numaratör dijital adet sayıcı
Manyetik dijital tur sayıcı MDTS
Açı Pozisyon Göstergesi OB24AD
Pilli Pozisyon Göstergesi OBPD2
Takometre devir sayaç rpm gçstergesi
Mekanik adet sayıcı
Takometre devir sayaç rpm gçstergesi
Dijital takometre OBDT
bottom of page